Poland

Ringelheim, Joan. "The Split between Gender and the Holocaust." In Women in the Holocaust, edited by Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman, 340-350. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.
Rudomin, Franciszek. Z "Drucikami" od Oki do Warszawy. Warsaw: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1977.

Pages

Subscribe to RSS - Poland